SQAS

Spółka TSL Intermodal zdobyła certyfikat w 2017.

SQAS – SQAS (Safety and Quality Assessment System),
czyli System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości

wdrożenie SQAS jest informacją dla przedsiębiorstw chemicznych, że dany usługobiorca logistyczny spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego oraz pozwala na zminimalizowanie ryzyka wyboru dostawcy.
System SQAS to rzetelne informacje, zwiększone bezpieczeństwo podczas przewozu materiałów chemicznych. Jest to instrument wpływający na wzrost konkurencyjności również na europejskim rynku dzięki jednorodnemu systemowi oceny. System SQAS to także minimalizacja wypadków podczas realizacji zlecenia oraz obniżenie kosztów.

Skontaktuj się z nami