ISO 14001

Spółka TSL Intermodal zdobyła certyfikat w 2016.

Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w temacie zarządzania środowiskowego, jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych. Tworzy się listę tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności przedsiębiorstwa. Potem na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe. Naszej firmie zależało na tym, aby działalność miała jak najmniejszy wpływ na środowisko zewnętrzne.

ISO 14001 norma zarządzania środowiskowego. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Zdobycie przez naszą firmę certyfikatu ISO 14001 świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób zrównoważony przy zminimalizowanym wpływie na środowisko.

Skontaktuj się z nami